Monday, April 26, 2010

Ke mana harus kutujukan setelah segalanya berlalu?

eh..nak pergi mana ya?? Antara form 6, u dan....